Love me tänder

Love me tänder

lördag 11 februari 2017


Hög tid att meddela hur styrelsen ser ut 2017:
 
Ordförande:

Mille Wulff                        

Överbyn 47  

685 94 TORSBY                mobil: 073 049 54 91    trewulff@hotmail.com

 

Kassör:

Bo Jevemo                           

Sekreterare:

Lena Andén Malmberg     

Registrator:

Peter Lannge                     

Övriga ledmöter:

Anki Olsson                       

Maria Norbäck                  

Göran Olsson                     

Bengt Berg                        

Suppelanter:

Kaicy Larsson                    

Ingvar Stålberg                  

Valberedning:

Ann-Mari Lannge              

Eva Lindahl