Love me tänder

Love me tänder

måndag 24 oktober 2016

Inbjudan från Värmlands sektionen

INBJUDAN TILL "KONSTFÖRENINGARNAS HÖSTDAG"

SÖN DAG 30 OKTOBER 2016
PÅ RACKSTADMUSEET I ARVIKA
Tema: Värmlands Konstförenings HÖSTSALONG *


Måleri * Grafik * Collage * Textil * Skulptur * Fotografi * Konstvideo
Välkommen till styrelseutbildning för konstföreningarna.

Program
10.30-11.00 Registrering och förmiddagskaffe. Rackstadmuseets kafé.

11.00-11.55 Konstintendent Monika Jansson hälsar välkommen och berättar om nyheter i


Rackstadmuseets personalresurser och verksamhet. Monika visar också några av sina

favoritverk i den permanenta samlingen. Gemensam rundvandring.
12.00-12.30 Stefan Norén och Maud Sandström visar verk av årets stipendiater Marc Broos,

Carina Fogde, Amanda Karlsson, Carina Moberg-Eyre. Monika Jansson berättar om


tankarna bakom hängningen. - Deltagarsamtal.
12.30-13.30 LUNCH inkl. kaffe i Rackstadmuseets kafé.

13.30-15.00 Monika Jansson visar Höstsalongen - Olika uttryckssätt och tekniker kommenteras.

Maud Sandström och Stefan Norén medverkar. Tankarna bakom hängningsarbetet.


Fem videokonstverk betraktas. - Deltagarsamtal. - Deltagarna indelas före visningen i sju

konstområdesgrupper: collage, fotografi, grafik, konstvideo, måleri, skulptur, textil.
15.00-15.20 De sju konstgrupperna sammanfattar var för sig iakttagelser ang. t.ex. motivval, stil, teknik,


tidsanda, (under)mening (t.ex. ideala önskemål eller varningssignaler för något).
15.20-16.00 Varje grupp redovisar för alla sina spaningar.


.

Kaffe med bröd serveras i samband med redovisningen före hemresan.
* Totalt 171 personer har lämnat in 469 verk för bedömning. 248 verk av 124 konstnärer har valts ut av konstnärenGunilla Hansson, Kungshamn. 79 är kvinnor och 45 är män. 69 utställare är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.

Av de fristående utövarna är 55 utvalda. Utställarna kommer från tolv värmländska kommuner, varav Karlstad har

flest, hela 46, medan Arvika kommer på andra plats med 16. Från olika orter utanför Värmland kommer 19.

Spännvidden är stor mellan åldrarna 24 och 91 år. Dessutom ställer årets fyra stipendiater ut 23 verk. Alla verk är till

salu. Verkförteckningen finns publicerad på hemsidan www.varmlandskonstforening.se

.

Avg: 150:- inkl. entré, lunch, för- o. e.m. kaffe. Varje styrelse rekommenderas ha utbildningspott i budget

Anmälan och inbetalning senast 26/10 till pg 484 22 14-1. Ange namn, adress, e-post. o. konstförening.


Skicka även anmälan per e-post till: stefan.ps.noren (at)gmail.com - Samåkning kan ordnas från olika orter.
För mer information kontakta Stefan Norén (070-260 2121).