Love me tänder

Love me tänder

måndag 12 september 2016

Öppen höstsalong 2016

Alla med Värmlandsanknytning inbjuds härmed till jurybedömd höstsalong 5 - 13 november.
  • inlämning onsdag 2 november kl 17-19 på Prostgårdslagårn i Torsby. Avgift 100 kr betalas på plats.
  • max fyra verk/konstnär, allt skall vara till salu, namn + titel och utpris inklusive 20 % i provision anges på baksidan/i botten. Blanketter fylls i, de finns på plats.
  • Konstnärens signatur skall vara övertäckt med lämplig pappersbit e.d. inför jureringen, för rättvis bedömning.
  • Juryns beslut kan inte överklagas.
  • Avhämtning av verk sker söndag 13 november mellan kl 16-19.

Övriga upplysningar kan fås av Mille Wulff mobil: 0730495491
Välkomna och lycka till önskar Styrelsen för NVK