Love me tänder

Love me tänder

söndag 24 augusti 2014

Höstsalong 2014

Äntligen lite nytt från styrelsen.

Vi inbjuder alla med anknytning till Värmland att lämna in konstverk till jurybedömning inför årets Höstsalong.
# ni ska täcke över er signatur/namn  på verken vid inlämningen, så juryn inte ser vem som har gjort vad, max fyra verk/konstnär, allt ska vara till salu, (tavlor ska vara försedda med BRA upphängningsanordning)
# bifoga en inlämningsblankett med namn, kontaktuppgift, pris inklucive 20 % som går till föreningen vid ev. försäljning, (blankett kommer att läggas ut på hemsidan. inom kort.)
# inlämning tisdag 28 oktober kl 15-18 på Prostgårdslagårn, Torsby. Avgift 100 kr. betalas på plats
# juryn avgör vilka som får vara med, deras beslut kan inte överklagas
# refuserade verk avhämtas från lördagen 1 november till senast söndagen 9 november.

Mer information kommer så småningom.
Mvh Mille
mobil: 0730 495 491